KONFERENCJA SIECIOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE

W dniu 14 listopada bieżącego roku, w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie odbyła się konferencja pn. SIECIOWE PRODUKTY TURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – KONCEPCJA, WSPÓŁPRACA, KOMERCJALIZACJA.

Konferencja zorganizowana przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieciowych produktów turystycznych w województwie mazowieckim", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgromadziła dwukrotnie większą – niż zakładano – ilość uczestników, czyli ponad 100 osób!

W spotkaniu udział wzięła szeroko pojęta branża turystyczna, w tym usługodawcy, operatorzy produktów turystycznych, informatorzy z punktów informacji turystycznej, touroperatorzy, środowiska naukowe oraz prasa i wszyscy zainteresowani rozwojem produktów turystycznych Mazowsza.

Podczas konferencji zaprezentowano efekty ponad półrocznej pracy nad komercjalizacją sieciowych produktów turystycznych. Liderzy poszczególnych produktów – zaangażowani w działania zmierzające do przygotowania komercyjnych pakietów ofert produktowych, których zakup możliwy będzie m.in. poprzez sieć biur podróży oraz punktów informacji turystycznej – przedstawili zakres działań i efekty pracy w powierzonych sobie produktach. Skorzystanie z przygotowanych pakietów jest możliwe już podczas najbliższego sezonu zimowego, ale również latem.

Lista sieciowych produktów turystycznych województwa mazowieckiego 2012

1. Mazowiecki Szlak Literacki

2. Mazowsze Chopina

3. Szlak Książąt Mazowieckich

4. Skarbiec Mazowiecki

5. W kręgu żydowskiego dziedzictwa na Mazowszu

6. Kajakowe Szlaki Mazowsza

7. Weekend z Termami Mszczonów\

8. Opowieści z Narwi

9. Industrialne Mazowsze

10. Legendy i baśnie Mazowsza

11. Mazowsze na Filmowo

12. Wielki Gościniec Litewski

13. Szlakiem Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Mazowszu

14. Szlak Cudu nad Wisłą

15. Śladami Nadbużańskich Tajemnic

16. Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza