Certyfikaty dla najlepszych produktów turystycznych województwa mazowieckiego

Zakończył się etap regionalny 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny. Celem regionalnej edycji konkursu było wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych województwa mazowieckiego. Przyznanie Certyfikatu Województwa Mazowieckiego skutkuje promocją laureatów w ramach działań Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz upowszechnieniem informacji o produkcie w ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych mediach.

Certyfikat przyznawany jest na dwa lata. Spośród zgłoszeń nadesłanych z terenu województwa mazowieckiego Regionalna Kapituła Konkursowa przy MROT wyłoniła trzy produkty, które nagrodzone zostały Certyfikatem.

CERTYFIKATY otrzymali:

IMIENINY PANA JANA w Zwoleniu – impreza o charakterze międzynarodowym, dedykowana Janowi Kochanowskiemu związanemu z ziemią zwoleńską, organizowana od 33 lat z udziałem artystów estrady, zespołów ludowych polskich oraz zagranicznych. Podczas „Imienin..." odbywa się wiele atrakcyjnych wydarzeń m.in. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Świat Jana Kochanowskiego", konkurs literacki na fraszkę „O Statuetkę Jana Kochanowskiego", plener rzeźbiarski „Jan Kochanowski w rzeźbie ludowej – inspiracje", przegląd twórczości plastycznej rodzimych artystów, konkurs wiedzy o Janie Kochanowskim.

REGGAELAND w Płocku – festiwal muzyki korzennej, wyjątkowe widowisko muzyczne, które jednoczy ludzi dzięki prezentacji muzyki otwartej i przyjaznej dla wszystkich. Impreza jest organizowana przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Od pierwszej edycji w 2006 roku do edycji w 2009 roku Festiwal Reggaeland, zgromadził ponad 40 tysięcy widzów, prezentując największe gwiazdy i zespoły muzyki reggae, ska, ragga, dancehall, roots itp. Imprezie wyjątkowości przydaje również jej lokalizacja na płockiej plaży nad Wisłą.

REGIONALNY PRODUKT TURYSTYCZNY WSCHODNIEGO MAZOWSZA (SYSTEM SZLAKÓW ROWEROWYCH miasta SIEDLCE i DOLINY BUGU) – na terenie miasta Siedlce i powiatu siedleckiego utworzony został system szlaków rowerowych o długości 447 km. Produkt jest skierowany do osób uprawiających turystykę kwalifikowaną rowerową, ale także pieszą i częściowo samochodową. System szlaków rowerowych uzupełnia również oferta imprez kulturalnych i sportowych, odbywających się w Siedlcach i w okolicy.

 

Kapituła przyznała WYRÓŻNIENIE dla SZLAKU KULINARNEGO „MAZOWIECKA MICHA SZLACHECKA", który prezentuje walory i atrakcje turystyczne wschodniego Mazowsza z uwzględnieniem regionalnych tradycji, kultury oraz smaków i potraw staropolskiej kuchni szlacheckiej i dworskiej (warsztaty kulinarne, biesiady staropolskie, ogniska, degustacje, przejażdżki bryczką, kuligi, zwiedzanie atrakcji turystycznych).

Produkty nagrodzone CERTYFIKATEM REGIONALNYM, zgłoszone zostały do Ogólnopolskiej Edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat POT 2012.

Uroczyste wręczenie CERTYFIKATÓW odbyło się podczas Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego w dniu 19 października 2012 r. w Płocku.