MROT laureatem konkursu RÓŻA REGIONÓW

Tou Salon Poznań 2012 81Konkurs Róża Regionów, którego druga edycja odbyła się w tym roku, miał na celu zwrócenie uwagi na jakość promocji naszego kraju. Oceniając foldery promujące miasta, regiony i lokalne produkty turystyczne, Kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli branży turystycznej wspiera rozwój wysokich standardów prezentowania walorów turystycznych: „Pragniemy, by wydawnictwa były estetyczne, dobrze zorganizowane i skuteczne. Z tego względu, wykorzystując doświadczenie ekspertów, ocenimy poziom, jaki prezentują foldery polskich miast i regionów w tym zakresie".

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego oraz Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zostały nagrodzone głównym laurem w kategorii foldery za pierwszy w Polsce folder międzyregionalny "Turystyka na weekend - Łódzkie, Mazowieckie, Świętokrzyskie". Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali zorganizowanej na Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu. W imieniu MROT nagrodę odebrał Prezes Jan Błoński.

fot. Marek Lawin