KONFERENCJA KONGRESU TURYSTYKI POLSKIEJ W ŚWIDNICY

mrot-kongres-turystyki-polskiej-swidnica-2019W dniach 16-17 października, po raz piąty w Świdnicy na Dolnym Śląsku spotka się branża turystyczna, samorząd terytorialny i przedstawiciele nauki by podyskutować o przyszłości turystyki i perspektywach jej rozwoju, a także popycie na wyjątkowe doznania. Tematem przewodnim będzie hasło „Turystyka w czasach experience economy. Przedsiębiorstwo, samorząd, nauka”.


Organizatorami sa Miasto Świdnica, LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Fundacja Symbioza, Dolnośląska Izba Turystyki, Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak zauważa doktor Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego, jeden z prelegentów w tejże konferencji, rozwój gospodarki doświadczeń wzmógł popyt na wyjątkowe doznania i emocje również w turystyce. Wewnętrzne doznania, ekscytacja, psychiczne satysfakcje z pobytu w danym miejscu stają się niekiedy ważniejsze od standardu usług turystycznych. Prowadzi to do postrzegania doświadczenia turysty jako fundamentu całościowej strategii marki turystycznej, celu i sensu wszystkich działań marketingowych firmy czy obszaru. I wymaga zmiany dotąd znanych metod i narzędzi profesjonalnego kształtowania produktów turystycznych, w takie które sprawią, że produkty te będą silnie nasycone emocjami. Aby zamienić zwykły produkt w niezwykłe doświadczenie potrzebna jest reorientacja myślenia. Znany branży turystycznej i marketingowej pakiet usług turystycznych musi się zmienić w pakiet doświadczeń turystycznych. Jak to zrobić i dlaczego to warto zrobić – o tym m.in. będzie mowa podczas poszczególnych sesji świdnickiej konferencji, a także na warsztatach, które zaplanowano dla jej uczestników.

Konferencja jest dedykowana przedstawicielom organizacji branżowych, pozarządowych, przedsiębiorcom i pracownikom przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku turystycznym i paraturystycznym, naukowcom, przedstawicielom samorządów terytorialnych zajmujących się turystyką, promocją, sportem i kulturą, pracownikom ośrodków sportu i rekreacji, marketingowcom - wszystkim, którzy chcieliby zaistnieć na rynku turystycznym lub właśnie na niego wchodzą, a także osobom zarządzającym produktami turystycznymi, atrakcjami turystycznymi czy odpowiedzialnym za rozwój turystyczny obszarów.

W programie dwudniowej konferencji zaplanowano sesje plenarne, panele dyskusyjne, networking, koncert, study tour po Świdnicy i atrakcjach turystycznych jej okolic, warsztaty dla osób związanych z sektorem turystyki, samorządowców prowadzone przez ekspertów, a także uroczyste wręczenie dorocznych nagród: Gmina Przyjazna Turystyce oraz Najlepszy Produkt Turystyczny i Usługa Turystyczna Roku.

Główne sesje, wokół których skupi się dyskusja dotycząca doświadczenia i emocji w turystyce konferencji dotyczą następujących zagadnień:
• Turystyka sportowa. Organizacyjne, finansowe i marketingowe aspekty realizacji wydarzeń sportowych
• Innowacje produktowe i procesowe w gospodarce turystycznej XXI wieku
• Rola dziedzictwa niechcianego w budowaniu produktów turystycznych
• Samorząd terytorialny jako kreator i współtwórca produktów turystycznych
• Organizacyjne i informatyczne wsparcie rozwoju produktów turystycznych - aplikacje mobilne i oprogramowanie IT jako narzędzia wspomagające rozwój turystyki.

W gronie prelegentów, panelistów oraz prowadzących warsztaty podczas świdnickiej konferencji są cenieni w branży eksperci rynku turystycznego. Wielu spośród nich to doświadczeni naukowcy i praktycy oraz ludzie łączący naukę z pracą zawodową w turystyce – menadżerowie obiektów turystycznych, marketingowcy, twórcy produktów, szlaków turystycznych i eventów.

Uczestnicząca od początku w organizowanych przez Świdnicę konferencjach turystycznych profesor Magdalena Kachniewska naukowiec i praktyk w zakresie zarządzania biznesem turystycznym poruszy zagadnienia związane z innowacjami na rynku turystycznym oraz poprowadzi warsztat dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie profesjonalnego posługiwania się nowymi kanałami medialnymi i technologiami, bez których rynek turystyczny nie jest w stanie dziś już się obejść.

Konsultant projektów turystyki kulturowej, propagator i twórca idei Szlaku Piastowskiego w Polsce, czynny pilot, przewodnik i organizator wypraw, prof. dr hab. Armin Mikos von Rorhscheidt wprowadzi uczestników w tajniki poziomów interpretacji dziedzictwa we współczesnych produktach turystyki kulturowej, a także opowie o tym, jak wprowadzić różnorodność doświadczeń tematycznych i rozmaitość poziomów interpretacji w obiekcie dziedzictwa i dlaczego to jest ważne we współczesnej turystyce i kulturze.

Profesor Andrzej Rapacz, który moderował będzie sesję poświęconą innowacjom na rynku turystycznym wygłosi referat, który powinien zainteresować uczestników zajmujących się gastronomią. Smaki są niezwykle ważnym dziś motywem każdej podróży, dlatego restauratorzy, którzy chcą iść z duchem czasu i odpowiadać na potrzeby turystów i także rosnącego rynku turystyki kulinarnej tego wystąpienia powinni wysłuchać ze szczególnym zainteresowaniem. Będzie w nim mowa o innowacjach w gastronomi.

Podczas konferencji w Świdnicy będzie okazja przekonać się o silnych związkach sportu z turystyką, które występują także na szczeblach lokalnych, gminnych. Niby są one oczywiste, ale tak naprawdę w dużych miastach. Z istnienia tych związków i możliwości jakie dają – jeśli dostrzeże się w nich potencjał turystyczny - nie zawsze zdają sobie sprawę samorządowcy w mniejszych miejscowościach w Polsce, szczególnie w gminach.

Na konferencji będą mieli okazję przekonać się, że eventy, w które czasami inwestują mogą przynosić zyski lokalnej społeczności i wpływy do budżetu gminnego. Że przy okazji ich organizacji można rozwijać lokalną i regionalną turystykę. W sesji tej uczestnicy zapoznają się z zadudnieniami dotyczącymi marketingu imprez sportowych, dowiedzą się jak w gąszczu zwiększającej się liczby eventów sportowych aktywnie walczyć o rynek. Będą mogli wziąć udział w warsztacie pt. „Turystyka sportowo-rekreacyjna. Tworzenie eventów przekształcających się w produkty turystyczne miast i gmin”, prowadzonym przez Grzegorza Kitę, prezesa Sport Management Polska, przewodniczącego Rady Głównej Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.

Sylwia Osojca-Kozłowska, kierownik Referatu Turystyki Urzędu Miejskiego w Świdnicy, członek zarządu lokalnych organizacji turystycznych, prezes Fundacji Symbioza, czynna pilotka i przewodniczka i przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji, powiedziała: "Jeśli tematem konferencji jest gospodarka doświadczeń, a więc coś, co przekłada się w turystyce na doświadczenie oraz emocje, to nie może zabraknąć na niej także trudnych tematów, z którymi od lat w Polsce niewiele się robi, a które przedstawicieli branży turystycznej, w szczególności krajoznawców mocno poruszają. Do nich zalicza się tak zwane trudne, niechciane czy wręcz utracone dziedzictwo, często wywołujące kontrowersje społeczne i niosące ze sobą zarazem olbrzymi potencjał turystyczny. O roli dziedzictwa niechcianego w budowaniu produktów turystycznych będzie opowiadało kilku prelegentów, pokazując pozytywne przykłady podjęcia przez samorządy gminne bądź organizacje pozarządowe i inne instytucje próby ich zagospodarowania na cele turystyczne i efekty z tym związane. Wprowadzając jako moderator do sesji temu poświęconej przybliżę uczestnikom, czym jest dziedzictwo niechciane i pożądane, a także, co można zyskać na włączaniu go do oferty turystycznej i na kontrowersjach, które wywołuje."

Przysłuchujący się tej sesji będą mieli okazję wysłuchać m.in. Michała Filipowicza, który opowie o nowożytnych fortyfikacjach ziemnych w Sudetach, które mogą być szansą na rozwój turystyki militarnej w regionie, Piotra Zawadzkiego, doktora z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który zaprezentuje uczestnikom, jakie znaczenie mają obiekty dziedzictwa przemysłowego dla rozwoju oferty turystycznej regionu. Ciekawe dyskusje mogą wywołać prezentacje profesor Joanny Szczepankiewicz-Battek i Andrzeja Trojanowskiego oraz Wiesława Motyki z delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. Pierwsza będzie dotyczyła odzyskiwania utraconego dziedzictwa na przykładzie zabytków ewangelickich, druga będzie próbą odpowiedzi na pytanie Dlaczego cmentarze wojenne potrzebują większej opieki? opartą o wnioski z raportów NIK.

Dodatkowe informacje, szczegółowy program konferencji i link do rejestracji uczestników dostępne są na stronie www.kongresturystyki.pl. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi 150 zł od osoby.


mrot-kongres-turystyki-polskiej-swidnica-2019
Źródło i zdjęcie: www.WaszaTurystyka.pl