Zakończenie procesu certyfikacji na Mazowszu

Krajowa Komicja Certyfikacyjna działająca przy Polskiej Organizacji Turystycznej w dniu 19 października 2012 r. , ogłosiła wyniki certyfikacji punktów i centrów informacji turystycznej na terenie województwa mazowieckiego. Z przyjemnością informujemy, że w porównaniu do roku ubiegłego ponad 50% podmiotów uzyskało wyższa kategorię certyfikacyjną. Poniżej przedstawiamy aktualną listę punktów działających w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej.

Punkty Informacji Turystycznej