Rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej w ramach Szlaków Turystycznych Dziedzictwa Mazowsza w 2018 r.

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna realizuje szereg projektów wspierających rozwój turystyki na Mazowszu.

Jednymi z głównych celów jej działalności w ostatnich latach jest poprawa infrastruktury oraz promocja i rozwój sieciowych produktów turystycznych Mazowsza. Zrealizowany, oraz dofinansowany ze środków UE w 2015 r. projekt:

„Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturowego Mazowsza”, polegał m.in. na oznakowaniu, tablicami informacyjnymi, ponad 60 atrakcji turystycznych Mazowsza, publikacji i dystrybucji przewodników turystycznych oraz uruchomieniu i utrzymaniu serwisu www.dziedzictwomazowsza.pl i aplikacji mobilnej. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów i mieszkańców, dzięki czemu w sposób istotny przyczynia się do wzrostu gospodarczego regionu. To pierwszy w naszym regionie tak kompleksowy projekt łączący zarówno komponent infrastrukturalny, jak i promocyjny. Pełne wykorzystanie rezultatów projektu wymaga przede wszystkim kontynuacji, w tym realizacji dalszych działań promocyjnych. Jest to związane zarówno z koniecznością utrzymania trwałości projektu, jak i potrzebą rozwoju flagowych produktów turystycznych Mazowsza, do których należy zaliczyć Szlak Chopinowski, Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 oraz Szlak Książąt Mazowieckich.

Tablice informacyjne, prezentujące historię i znaczenie obiektów, zwiększają dostępność komunikacyjną obiektów na szlakach i wpływają na zwiększenie ruchu turystycznego. Projekt obejmie zarówno przeprowadzenie audytu terenowego, podczas, którego oceniony zostanie stan tablic a także ich konserwację i naprawę. Ważnym narzędziem promocji oferty jest dystrybucja opracowanych przez MROT przewodników turystycznych po szlakach. Publikacje zostały docenione przez niezależne grona ekspertów zdobywając nagrody w konkursach. Zadanie polega również na kontynuacji działań dotyczących rozwoju ww. sieciowych produktów na szlakach turystycznych w warstwie promocyjnej. Dotyczy wznowienia publikacji po ich uprzedniej aktualizacji oraz weryfikacji danych teleadresowych obiektów oraz innych informacji istotnych dla trustów podążających szlakiem. Wznowienie przewodników po szlakach Dziedzictwa Mazowsza (Szlak Książąt Mazowieckich, Szlak Bitwy Warszawskiej 1920, Szlak Chopinowski) podyktowane jest ogromnym zainteresowaniem turystów tymi pozycjami. Przewodniki dystrybuowane będą w punktach informacji działających w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej oraz podczas targów turystycznych. Działanie to poprzedzi aktualizacja zawartych w przewodnikach informacji. Zadanie obejmować będzie również aktualizację informacji na portalu i w aplikacji mobilnej www.dziedzictwomazowsza.pl, promującego w/w szlaki w nowych mediach. Aplikacja i serwis Dziedzictwo Mazowsza są efektywnym, narzędziem promocji szlaków turystycznych. Znacząco zwiększają zasięg promocji turystycznej szlaków oraz służą jako narzędzia nawigacji podczas ich zwiedzania. Ze względu na ciągły rozwój oferty turystycznej szlaków oraz organizację wielu wydarzeń kulturalnych niezbędne jest ciągłe aktualizowanie serwisów. Rozwój produktów turystycznych i spójny system promocji szlaków turystycznych zostanie utrzymany poprzez realizację następujących działań:

 

1. Audyt stanu technicznego tablic informacyjnych - weryfikacja stanu technicznego tablic informacyjnych przy obiektach.

2. Czyszczenie i naprawa tablic informacyjnych znajdujących się przy obiektach turystycznych.

3. Weryfikacja treści oraz dodruk przewodników.

4. Aktualizacja serwisu i aplikacji Dziedzictwo Mazowsza.

 

Zadanie realizowane będzie na terenie województwa mazowieckiego.