Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający - Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna informuje o wyborze oferty w postepowaniu Nr. ZP.PN.01.2015, na Wykonanie oraz dostawa 100 tablic informacyjnych wraz z kompletnym wyposażeniem  umożliwiającym ich montaż.

 

 

Pełna treść zawiadomienia