SZLAKI TURYSTYCZNE DZIEDZICTWA KULTURALNEGO MAZOWSZA NA VIII SEJMIKU TURYSTYCZNYM MAZOWSZA

Dnia 25 września 2014 roku już po raz ósmy odbył się na Mazowszu Sejmik Turystyczny. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020. Omawiany był również realizowany przez MROT projekt "Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza".

 

Gospodarzem spotkania był marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Sejmik stał się okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz inicjowania wspólnych działań na rzecz turystyki na Mazowszu.

Każdego roku spotkanie odbywa się w innym mieście na Mazowszu. Tym razem był to Radom – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia".

Tematem przewodnim tegorocznej edycji była Strategia Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020 i oficjalne otwarcie debaty społecznej nad projektem tego dokumentu. Ponieważ poprzednia strategia na lata 2007–2013 przestała obowiązywać, w ubiegłym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął działania zmierzające do opracowania dokumentu strategicznego na kolejny okres.

Kolejnym tematem omawianym na Sejmiku był realizowany przez MROT projekt "Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza" – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Turystyka.
Uczestnicy Sejmiku poznali stan zaawansowania prac projektu Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza. Jednym z podstawowych działań w ramach projektu jest Program rozwoju i promocji szlaków wraz z systemem identyfikacji wizualnej.

W ramach prac nad programem dokonano kompleksowej analizy aktualnie funkcjonujących szlaków turystycznych stanowiących podstawę zintegrowanego produktu turystycznego. Powstała w ten sposób diagnoza określiła potencjalne i aktualnie istniejące najważniejsze elementy produktów opartych na trzech dedykowanych szlakach turystycznych – Mazowsze Chopina, Bitwy Warszawskiej 1920 oraz Szlak Książąt Mazowieckich. Podstawą w planowaniu rozwoju w każdym z trzech przypadków jest również koncepcja danego produktu określająca sposoby i rozwiązania na wykorzystanie danego potencjału historycznego, już istniejącej lub planowanej do realizacji infrastruktury, lokalnych atrakcji (imprez istniejących lub planowanych do realizacji) oraz sposobów efektywnego dotarcia do potencjalnych odbiorców szlaku.

Więcej informacji w serwisie Samorządu Województwa Mazowieckiego.