O PROJEKCIE

DZIEDZICTWO MAZOWSZA

Dziedzictwo Mazowsza to prestiżowa, nagradzana na wielu targach turystycznych marka Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. W ramach projektu „Szlaki turystyczne dziedzictwa kulturalnego Mazowsza” powstały w 2015 r. trzy atrakcyjne dla turystów i ważne dla tożsamości regionu trasy składające się na Dziedzictwo Mazowsza: Szlak Książąt Mazowieckich, Szlak Chopinowski oraz Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 r. W 2017 r. MROT prowadziła działania związane z aktualizacją materiałów informacyjnych, promocją tras oraz utrzymaniem i konserwacją infrastruktury na szlakach.

 

SZLAK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH

Szlak Książąt Mazowieckich to pięć tras wiodących śladami Konrada Mazowieckiego, księcia Janusza, Siemowitów oraz księżnej Anny i ostatnich książąt mazowieckich, a także warszawski odcinek szlaku. Łącznie jest to ponad 600 km dobrze oznakowanych dróg przecinających siecią całe Mazowsze, opisanych w przewodniku i materiałach elektronicznych opracowanych i opublikowanych przez MROT.

 

SZLAK CHOPINOWSKI

Fryderyk Chopin spędził na Mazowszu pierwszych dwadzieścia lat, czyli połowę swojego życia. Warszawa oraz Żelazowa Wola, Brochów i Sanniki to najważniejsze, ale nie jedyne punkty szlaku liczącego ponad 200 km oznakowanych dróg wiodących przez miejsca opisane szczegółowo w przewodniku, serwisie i aplikacji.

 

SZLAK BITWY WARSZAWSKIEJ 1920

Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 wiodący przez pola bitew w Ossowie i Radzyminie, fortyfikacje twierdzy Modlin i miejsca pamięci w Warszawie to prawie 250 km dróg, którymi można sprawnie poruszać się dzięki czytelnemu oznakowaniu, a poznawanie miejsc pamięci jest łatwiejsze z pomocą materiałów informacyjnych zawartych w przewodniku, serwisie i aplikacji.

 

AKTUALIZACJA I DODRUK PRZEWODNIKÓW

Podróż po szlakach Dziedzictwa Mazowsza jest dla turystów atrakcyjna i wygodna dzięki przewodnikom przygotowanym i wydanym przez MROT. Publikacje są dystrybuowane są podczas najważniejszych targów turystycznych w Polsce oraz w punktach mazowieckiego systemu informacji turystycznej, a także na stronie internetowej dziedzictwomazowsza.pl, skąd można je pobrać bezpłatnie w formacie pdf w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

 

W 2017 r. wszystkie przewodniki zostały przez MROT zaktualizowane. Dodruk 15 tys. egzemplarzy udało się zrealizować dzięki współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, który współfinansował to przedsięwzięcie.

 

AKTUALIZACJA MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Szlaki Dziedzictwa Mazowsza są dostępne dla turystów wykorzystujących w podróży najnowsze technologie dzięki serwisowi internetowemu dziedzictwomazowsza.pl oraz aplikacji mobilnej „Dziedzictwo Mazowsza”, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepu internetowego Google Play (play.google.com). Materiały dostępne w serwisie i formie aplikacji zostały w 2017 r. zaktualizowane.

 

TABLICE INFORMACYJNE I OZNAKOWANIE

Szlaki Dziedzictwa Mazowsza zostały przez MROT oznakowane znakami drogowymi E-22, a w ważnych pod względem historycznym miejscach umieszczono tablice informacyjne. W 2017 r. przeprowadzono audyt oznakowania szlaków turystycznych, na podstawie którego uzupełniono brakujące znaki oraz przeprowadzono konserwację tablic informacyjnych przy obiektach.

 

PROMOWANIE SZLAKÓW DZIEDZICTWA MAZOWSZA

Szlaki: Książąt Mazowieckich, Chopinowski oraz Szlak Bitwy Warszawskiej 1920 były promowane przez MROT na wszystkich imprezach turystycznych, w których organizacja uczestniczyła (przede wszystkim w targach na terenie całej Polski), w punktach Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej, magazynie „Moda na Mazowsze”, a także w serwisach Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej: mrot.pl, mazowsze.travel i w serwisach społecznościowych.

 

Smaczek

966 km – suma tras drogowych wszystkich szlaków Dziedzictwa Mazowsza