NASI CZŁONKOWIE - MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

mrot-logo-modrMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego "od zawsze" związany jest z Mazowszem. Posiada oddziały w Bielicach, Ostrołęce, Płocku, Poświętnem, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. MODR współpracuje z ponad 290 gospodarstwami agroturystycznymi oraz 24 obiektami turystyki wiejskiej, przez co ma duży wpływ na kreowanie trendów rozwoju turystyki i wypoczynku na mazowieckiej wsi.


MODR doradza rolnikom

 

Kilkuset doradców naszego Ośrodka pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, przybliża zasady związane z wymogami wzajemnej zgodności (cross compliance), szkoli w zakresie ekonomiki i rachunkowości rolnej, propaguje działania proekologiczne i związane z ochroną środowiska (programy rolnośrodowiskowe), pomaga w zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

MODR Warszawa wspiera grupy producenckie i Lokalne Grupy Działania. Organizujemy pokazy, targi, konferencje  i wystawy, na których rolnicy mają okazję zapoznać się z najnowszą myślą naukową, poznać przepisy, wymienić się doświadczeniami lub nawiązać kontakty czysto biznesowe. Bierzemy udział także w rolniczych imprezach poza Polską.   

Propagujemy wdrażanie w rolnictwie nowoczesnych technologii. Dążymy do stworzenia platformy bezpośredniej współpracy środowiska naukowców i rolników, która wpływa na podniesienie efektywności wykorzystania wyników badań naukowych w praktyce oraz szybsze wdrażanie najnowszych technologii naukowych w codziennej pracy gospodarstw rolnych. Na organizowanych przez nas targach i wystawach  upowszechniamy wyniki prac instytutów naukowych, konfrontując teorię z praktyką.
Dla rolników bezpośrednia współpraca ze środowiskiem naukowym stanowi pomoc w pełnym i racjonalnym gospodarowaniu potencjałem produkcyjnym gleb oraz świadomym wykorzystaniu nowoczesnej technologii w produkcji rolnej.

W celu zapewnienia efektywnego upowszechniania wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji  w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) została stworzona Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Zadania SIR, na poziomie województwa mazowieckiego wykonuje nasz Ośrodek.
MODR jest także wydawcą miesięcznika „Wieś Mazowiecka” oraz wielu broszur i ulotek dla środowiska rolniczego oraz fanów zdrowej żywności i zdrowego i aktywnego trybu życia. M.in. „Uprawa łubinu i grochu siewnego”, „Uprawa truskawki z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin”, "Poznajemy smaki Mazowsza - przepisy na produkty tradycyjne i regionalne z mąki, kaszy i ziemniaków", „Poznajemy smaki Mazowsza- przepisy na produkty tradycyjne i regionalne z mięsa, mleka, owoców  i warzyw" czy "Poznajemy smaki Mazowsza - przepisy na tradycyjne i regionalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe".


MODR w zgodzie z naturą

 

Oprócz działalności w sektorze rolniczym, mieszkańcy mazowieckiej wsi, szukają samorealizacji, także w innych dziedzinach życia. Rośnie liczba chętnych do zakładania własnej działalności gospodarczej i zajmowania się turystyką wiejską lub agroturystyką.  W tym zakresie również mogą liczyć na pomoc naszych doradców.
   
Ośrodek od dawna uczestniczy w organizacji konkursów promujących najlepsze gospodarstwa agroturystyczne województwa mazowieckiego. Nazwy konkursów ewaluowały, jednak ich cel pozostawał ciągle taki sam: promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej Mazowsza. Byliśmy organizatorem etapu wojewódzkiego w ogólnopolskim konkursie „Zielone Lato” (główny organizator Ministerstwo Rolnictwa). Konkurs „Zielone Lato” zakończył się po 20 latach upowszechniania idei agroturystyki.

Od 2003 roku rozpoczęliśmy realizację wojewódzkiego konkursu „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa mazowieckiego”. Od 2014 roku konkurs realizowany jest pod hasłem „Od agroturystyki do turystyki wiejskiej” i składa się  z dwóch kategorii: najlepsze gospodarstwo agroturystyczne oraz obiekt turystyki wiejskiej. Realizowany jest w dwóch etapach oddziałowym i wojewódzkim. Celem etapu realizowanego w Oddziałach MODR jest wytypowanie sześciu gospodarstw agroturystycznych i sześciu obiektów turystyki wiejskiej, spośród których w etapie wojewódzkim wybierani są laureaci. Oceny dokonuje Komisja Wojewódzka. Podczas trzech edycji konkursu wyłoniono 18 laureatów, w tym dziewięć najlepszych gospodarstw agroturystycznych, a także dziewięć obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu.

W latach 2012-2013 konkurs przebiegał pod hasłem „Innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne województwa mazowieckiego”.

MODR współpracuje z ponad 290 gospodarstwami agroturystycznymi oraz 24 obiektami turystyki wiejskiej, które promowane są w katalogu „Agroturystyka i turystyka wiejska na Mazowszu”, dostępnym na stronie www.modr.mazowsze.pl. oraz bezpłatnej aplikacji „Magiczne Mazowsze”.


Zagrody Edukacyjne

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego współpracuje także z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie i prowadzi działania w zakresie edukacji w gospodarstwach rolnych w ramach tzw. zagród edukacyjnych.
Zagrody proponują zindywidualizowane programy edukacyjne wynikające z profilu gospodarstwa oraz pasji i kreatywności gospodarzy. Oferta obejmuje pokazy i warsztaty aktywnie angażujące w zajęcia zarówno dzieci jak i osoby dorosłe w trakcie wizyt jedno lub kilkudniowych.
Zagrody edukacyjne wpisane są do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i właściciele 23 Zagród Edukacyjnych zapraszają do skorzystania z bogatej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży. Informacja dostępna jest na stronie www.zagrodaedukacyjna.pl

Wiecej informacji: www.modr.mazowsze.pl